Władze

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej powstało, by rozwijać i popularyzować psychoterapię integracyjną.  

 

Władze PSPI:  

 

Zarząd:   

 1.  mgr Agata Janasz - Osowska - Prezes Zarządu

 1. mgr Dorota Reguła- Wiceprezes Zarządu

 1. mgr Anna Cylwik  - II Wiceprezes Zarządu         

 1.  mgr Dorota Brewińska - Sekretarz                                

 1. mgr Teresa Wardzyńska - Skarbnik

 1. mgr Jacek Skrobot- Członek Zarządu

     7. mgr Marta Jankowska - Członek Zarządu

mail: psychoterapiaintegracyjna@gmail.com

Komisja rewizyjna:

 1. mgr Anna Penkin- Szafrańska - Przewodnicząca
 2. mgr Monika Całka- Członek Komisji
 3. mgr Joanna Frątczak-Garbowicz- Członek Komisji

 

Sąd koleżeński:

    I Instancja:

 1.  mgr Magdalena Skibińska- Przewodnicząca Sądu I Instancji
 2. mgr Ewa Drozdowicz- Członek Sądu I Instancji
 3. mgr Małgorzata Fereniec  -  Członek Sądu I Instancji

    II Instancja:

mgr Władyslaw Sterna- Przewodnicząca Sądu II Instancji

mgr Marta Wróbel- Członek Sądu II Instancji

mgr Jolanta Siechowicz- Członek Sądu II Instancji

       

Stowarzyszenie zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego  0000287216  w dniu 28.08.2007.

 

 REGON   141108053

 NIP 522- 287- 14- 36

 

 Rachunek bankowy 11 2130 0004 2001 0453 2214 0001

 Volkswagen Bank Direct

 Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa