Członkostwo

 

Jak zostać członkiem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej 

 

Aby wstąpić w poczet członków zwyczajnych należy zadeklarować chęć pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia oraz:

 

  • zapoznać się ze Statutem Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej,
  •  wypełnić deklarację członkowską (członek zwyczajny),
  •  wpłacić składkę członkowską w wysokości 50zł rocznie na konto Stowarzyszenia PSPI:

Rachunek bankowy 11 2130 0004 2001 0453 2214 0001

Volkswagen Bank Direct

Rondo ONZ 1  00-124 Warszawa

UWAGA!

Wypełnione deklaracje członkowskie wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesłać pod adresem:

Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej  

ul. J. Olbrachta 118 A. lok. 12

01-373 Warszawa

Deklaracja członkowska i zgoda na przetwarzanie danych:

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla kandydatów na członków PSPI

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych objętych formularzem oraz podanych w załączonych dokumentach aplikacyjnych przez Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 118A, 01-373 Warszawa w celu nabycia statusu członka PSPI (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

  1. Administratorem moich danych osobowych podanych w formularzu jest Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 118A, 01-373 Warszawa.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia oraz realizacji działalności statutowej Stowarzyszenia.  
  3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem przyjęcia w poczet członków.

4.      Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.      Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania członkostwa.

6.      Moje dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

7.      Moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

8.      Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9.      Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

 

………………………………

Podpis