Profesjonalna Szkoła Psychoterapii

 

studia podyplomowe z zakresu profesjonalnej psychoterapii prowadzi

INSTYTUT  PSYCHOLOGII ZDROWIA PTP

 

Studia podyplomowe trwają 44  miesiące - 960 godz. zajęć

 

Absolwenci Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii są przygotowywani do zdawania egzaminów certyfikacyjnych i otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

 

Wiodącą ideą Szkoły jest integracja różnych podejść psychoterapeutycznych, obejmująca różne koncepcje teoretyczne, pragmatykę postępowania terapeuty oraz dobór optymalnych strategii i procedur terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta.

Dyrektorem Szkoły jest prof. SWPS dr hab Jerzy Mellibruda. Program szkolenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i uwzględnia tzw. minima programowe zawarte w projekcie nowej ustawy o zawodzie psychoterapeuty. Najważniejsze elementy programu obejmują:

 

I.            Wybrane elementy wiedzy o osobowości i rozwoju człowieka w cyklu życia oraz  z zakresu psychologii klinicznej

  

II.          Główne kierunki   współczesnej psychoterapii oraz strategie, metody  i procedury tematyczne w psychoterapii

 

III.        Warsztaty mistrzowskie - Prezentacja i analiza polskich wersji amerykańskich filmów szkoleniowych pokazujących pracę psychoterapeutyczną ponad 40 wybitnych psychoterapeutów m.in: Carl Rogers, Fritz Perls, Milton Erickson, Irving Yalom, Leslie Greenberg, James Bugental, Arnold Lazarus, Albert Ellis, Nathaniel Raskin, Judith Beck, Donald Meichenbaum, Ervin Poolster, Jacqueline Pearsons,, Francine Shapiro, James Masterson i inni oraz spotkania robocze z wybitnymi polskimi psychoterapeutami.

 

IV.         Diagnoza psychoterapeutyczna i planowanie terapii oraz wybrane elementy wiedzy medycznej

 

V.           Własna psychoterapia treningowa

 

VI.         Warsztaty praktycznych umiejętności  komunikacji terapeutycznej  i korzystania z technik terapeutycznych

 

VII.           Superwizja kliniczna - zajęcia superwizyjne prowadzą certyfikowani superwizorzy psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

VIII.        Etyczne aspekty psychoterapii oraz rola wartości w procesie pomagania

 

BLIŻSZE INFORMACJE w sekretariacie Instytutu Psychologii Zdrowia - tel. (0-22) 863-42-76; 863-87-38, fax 863-42-75, e-mail poczta@ipz.edu.pl;  oraz  na stronach internetowych  IPZ: www.ipz.edu.pl.  

 

 

PO UKOŃCZENIU PIERWSZEGO ROKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ISTNIEJE MOŹLIWOŚĆ PRZYJĘCIA DO ZAAWANSOWANEGO PROGRAMU SZKOLENIA KLINICZNEGO W OŚRODKU PSYCHOTERAPEUTYCZNYM NZOZ IPZ W ROZMIARACH OD 360 DO 600 GODZIN